Història

Adeyco, es va constituir en Societat Anònima l'any 1985, donant així continuïtat a l'anterior gestió professional-a títol personal-del soci fundador i Professor Mercantil D. Roberto Biel Rubio.
Des d'un principi, s'ha ubicat en la mateixa direcció del centre de Barcelona, ampliant les seves instal.lacions d'un, a tres que formen actualment una sola oficina.

Paral.lelament, i donades les excel.lents relacions empresarials que existien amb Capellades-a la zona de l'Anoia-es van obrir unes oficines de propietat de la societat des d'on atenem directament - amb dos experts comptables - als clients de la zona; sempre són el suport setmanal directe de Barcelona.

La política que ha mantingut sempre l'Assessoria, és oferir a les noves contractacions de personal, la possibilitat de ser soci-després d'un període prudencial-, participant així tots, en el coneixement de la marxa de la societat, de la qual som partícips.

Aquest lliurament personalitzada cap al client, ha permès una expansió que requereix la implicació directa com empleats de 15 persones; a part de les col.laboracions externes.