Campanyes

Declaració de Renda
Assessorament fiscal específic per a la seva declaració de renda i patrimoni. Confecció i presentació de declaracions.
Previsions de Renda
Consells per optimitzar la seva tributació per I.R.P.F.,  planificant-la abans del tancament de l'any.
Tancament de l'exercici
Assessorament comptable i tributari per a l'adequada el.laboració i presentació de l'Impost sobre Societats  i d'altres obligacions  tributàries i registrals relacionades.
Previsions de tancament d'exercici
Anàlisi i planificació comptable i fiscal de l'exercici econòmic de l'empresa a realitzar abans de 31 de desembre.
Model 720 de declaració de béns i drets a l'estranger
Assessorament per al correcte compliment de les obligacions d'informar a la A.E.A.T. sobre béns i drets a l'estranger. Confecció i presentació.